Din kropp är byggd för att röra på sig. Rörelse är viktigt för din kropps välmående. Det är först när du blir stillasittande, eller rör dig på ett onaturligt sätt, som problem uppstår. Men hur får du rörelse att bli ett naturligt inslag i din vardag? 

Har du en hållbar hållning? Hur påverkar egentligen ditt rörelsemönster din kropp och ditt välbefinnande?

Hos FreeFoot får du möjlighet att lära dig mer om vikten av balans, god hållning och naturlig rörlighet, som behövs för att din kropp ska fungera optimalt.

Frigör din naturliga rörlighet och få:

- insikt om ditt rörelsemönster i dina vardagliga rörelser

- en djupare förståelse om varför du behöver en rörligare och starkare fot

 

- chans att bli garanterat rörligare i kroppens alla leder

 

Analys: Introduktion till rörelsens grunder

Ett första grundläggande steg i din ökade kunskap om dina rörelser. 

- 20 minuter - 99 kr

 

Rörelseanalys: Rörelsens grunder

När du vill fördjupa din kunskap och medvetenhet om ditt rörelsemönster.

- 60 + 30 minuter - 995 kr

 

Free:Movementprogram

Här väljer du att aktivt arbeta med dina vardagliga rörelser över tid. Vilket gör dig garanterat rörligare och få ökat välmående i vardagen.

- 12 veckor - 5.995 kr, max 8st träffar

 

Grupputbildningar

Sker kvällstid eller heldagar med teman: FOT-, LÖP- och RÖRELSESKOLA.

- 3 x 60 minuter, plus individuell uppföljnig - 995 kr

 

Kontakta oss för information och för att anmäla dig till våra utbildningar.

info@freefoot.se

 

010-207 07 05