Din kropp är byggd för att röra på sig. Rörelse är viktigt för din kropps välmående. Det är först när du blir stillasittande, eller rör dig på ett onaturligt sätt, som problem uppstår. Men hur får du rörelse att bli ett naturligt inslag i din vardag?

Har du en hållbar hållning? Hur påverkar egentligen ditt rörelsemönster din kropp och ditt välbefinnande?

Hos FreeFoot får du möjlighet att lära dig mer om vikten av balans, god hållning och naturlig rörlighet, som behövs för att din kropp ska fungera optimalt.

Frigör din naturliga rörlighet och få:

- insikt om ditt rörelsemönster i dina vardagliga rörelser

- en djupare förståelse om varför du behöver en rörligare och starkare fot

- chans att bli garanterat rörligare i kroppens alla leder

Rörelseanalys

Första steget, utgör grunden för ett naturligt rörelsemönster.

60 minuter - 595 kr

 

Uppföljning

När du vill fördjupa din kroppsmedvetenhet

60 minuter - 795 kr

 

Free:Movementprogram

Ett individuellt program för dina vardagliga rörelser, som gör dig garanterat rörligare.

12 veckor - 2.295 kr, fritt antal träffar

 

Grupputbildningar

Kvällstid med olika teman, exempelvis gång, löpning, fothälsa, balans, hållning, andning m.m.

4 x 60 minuter - 995 kr

 

Kontakta oss för information och för att anmäla dig till våra utbildningar.

info@freefoot.se

010-207 07 05