sto

Varför har du dålig hållning?

Vår kropp är designad för rörelse och vi har som små barn en optimal hållning och rörelse. Men redan i skolåldern börjar detta förändras och förmågan att sitta, stå och gå på ett naturligt och avlastat vis försämras tyvärr gradvis. Många gånger leder detta till sämre funktion, stelhet, värk eller smärta.

Men vad är en bra respektive dålig hållning? Och vilka är de primära orsakerna till att många förlorar den naturliga hållning vi hade som barn?


- Vad är Dålig hållning?

För att tydliggöra vad som menas med en dålig hållning vill jag vända på det och istället förklara vad det innebär att ha en bra, naturlig och avslappnad hållning.

Först och främst bör alla leder vara i en bra position i förhållande till varandra. Sett från sidan kan man tänka sig att en rak linje löper genom öra, axel, höft, knä och fotled. Framifrån sett bör fötterna och knäna peka rakt fram, höften och båda axlarna vara jämna. En jämn belastning på båda fötterna och hela fotsulan.

Om hållningen ser ut på det sättet har man väl en bra hållning?

Ja och nej, kroppen är absolut i en bra position men det krävs också att rätt muskler arbetar för att bibehålla positionen. Om dessa “hållningsmuskler” gör sitt jobb på rätt sätt känns det helt avlastat att stå i den position jag beskrivit ovan.

Om en eller fler saker avviker från det jag nyss beskrivit har man per definition en dålig hållning.


- Faktorer som påverkar hållningen

Det är en vanlig missuppfattning att hållningen är medfödd. Hållningsrelaterade besvär drabbar främst oss som bor i västvärlden, studier på människor i natursamhällen visar att de i princip inte lider av kronisk smärta.

De har en naturligt bra hållning och rörelsemönster och kan fördela den belastning kroppen utsätts för i olika situationer på ett optimalt sätt. Hur vi lever och använder kroppen verkar alltså ha en stor inverkan på hållningen.

Generellt sett är det tre olika faktorer som påverkar hållningen:

 • Barn härmar vuxna
 • För lite rörelse
 • Vanor

Som nämndes i inledningen har små barn normalt en fin hållning och de rör sig på ett naturligt sätt.

Men tidigt börjar de härma och imitera oss vuxna och tar omedvetet efter mer eller mindre ofördelaktiga mönster. Till exempel kanske pappa går med fötterna utåt och då finns det en risk att barnet tar efter detta.

När vi sedan börjar skolan begränsas den naturliga rörelsen då vi behöver sitta stilla långa stunder under dagen. När vi inte underhåller kroppen med naturlig rörelse i vardagen försvagas “hållningsmusklerna” och mer ytlig muskulatur börjar kompensera för detta.

De muskler som tvingas ta över är inte designade för det och orkar inte jobba statiskt någon längre tid. Mjölksyra bildas och leder till spänningar och vi värsta fall värk och smärta.

Långvariga statiska positioner är alltså en faktor som påverkar hållningen negativt.

Utöver detta lägger vi oss till med vanor som på sikt riskerar att skapar en obalans i kroppen. Vissa muskler blir starkare och andra svagare beroende på hur du använder (eller inte använder kroppen), detta kan dra kroppen in i en annan position. Som exempel kanske ena eller båda fötterna börjar peka utåt eller höften roteras.


- Exempel på vanor som kan påverka hållningen negativt är:

 • Monotona/ensidiga rörelser (golf, tennis eller annan idrott som belastar ensidigt)
 • Att sitta med ena benet i kors över det andra
 • Att bära handväskan på axeln
 • Ha huvudet lätt framåtlutat (med blicken ner i mobilen)
 • Bära barn på ena höften

- Symptom orsakade av dålig hållning

Tidiga tecknen på att man tappat den naturliga hållningen kan vara försämrad balans eller att man känner sig stel. En känsla av att man måste stretcha för att komma igång på morgonen eller svårighet att böja sig ner för att ta på strumporna är inte ovanligt.

Andra kan uppleva att prestationen försämras. Plötsligt kanske du upplever att du springer långsammare än tidigare trots att inget hänt och träningsnivån är densamma.

Om man inte återställer den naturliga hållningen (och eliminerar eventuella hållningsovanor) finns risken att hållningen blir ännu sämre och leder till allvarligare symptom som t ex:

 • Huvudvärk/migrän
 • Nack/ryggsmärtor
 • Ryggskott
 • Tennis-/musarm
 • Löpar-/hopparknä
 • Hallux valgus

Förutom dessa smärtrelaterade symptom påverkar hållningen även hur väl kroppen kan fungera och prestera. T.ex sömnen, andning, blodcirkulation och inre organ påverkas av vilken kroppshållning vi har.

Alla är vi olika och vissa får inga besvär av en dålig hållning överhuvudtaget, medans andra påverkas mer. Men för att summera så har alla mycket att vinna på att vara uppmärksam på tidiga symtom och optimera hållningen.

- Relaterat

bloggartikel: Ont i ryggen?

Nästa bloggartikel: Övningar för din hållning

kostnadsfri konsultation och hållningsanalys


Om Karin Gustavsson Karin, som jobbar som Postural Tränare och Rörelsecoach i sitt eget företag SPIREDO, menar att kroppen måste ses som en helhet där allt ska samspela för att den ska må, och fungera, så bra som möjligt. Oavsett symptom tar hon hänsyn till hela kroppen och söker efter grundorsaken till eventuella besvär. Först då kan en varaktig förbättring uppnås.

“Min vision är att alla ska kunna göra det de vill utan att kroppen hindrar. En smärtfri, frisk och väl fungerande kropp är en förutsättning för ett liv i rörelse och då krävs att kroppens leder är i rätt position och alla muskler gör det de är designade för.”

Genom träning, föreläsningar och workshops hjälper hon både företag och privatpersoner.