Utifrån det bästa för kundens fot och rörelse.

Vårt mission: 

 

Skor och rörelser för livet

Släpp fötterna loss och känn dig fri

 

Våra kroppar är så fundamentalt byggda för att röra på sig. 

All forskning visar hur flexibel och anpassningsbar kroppen är bara den får röra sig ofta och på ett naturligt sätt. Det är först när vi blir stillasittande, eller rör oss på ett onaturligt sätt, som problem uppstår. Med problem menar vi både subtila  och tydliga stelheten och smärtor. För de allra flesta av oss handlar det om att att använda alla kroppens delar, och röra på oss mer. Och i det öka välmående och hälsa.

 

Vi vill uppmuntra dig att utforska ditt eget sätt att röra dig på och din fantastiska kropp. Och att du gör det på ett så naturligt sätt som möjligt. 

Utgå från dina fötter, som är basen i varje rörelse och den kroppsdel som har kontakt med marken. Detta gör du bäst genom att röra dig barfota. 

Så fort du tar på dig ett par traditionella skor förändras ditt sätt att gå, stå och röra dig. 

 

Med vår kunskap om kroppens rörelse och rörlighet kan vi hjälpa dig att komma på god fot med dina fötter. Låt våra skor bli ett verktyg för att ge dig full frihet i din rörelse och känsla. 

En ny rörelse har börjat…